Croeso i wefan Cronfa Goffa Saunders Lewis

Diolch am alw heibio i wefan Cronfa Goffa Saunders Lewis. Yma cewch wybodaeth am Saunders Lewis ei hun, y Gronfa Goffa a’r Ysgoloriaethau Coffa a ddyfernir o’r Gronfa er mwyn cadw coffa amdano.

Dyfernir yr Ysgoloriaeth Goffa i’r ymgeisydd llwyddiannus i’w galluogi i un ai:

  • dreulio amser ar gyfandir Ewrop yn astudio un o bedwar maes: drama a/neu ffilm, systemau gwleidyddol, cysylltiadau llenyddol y celfyddydau cain gan gynnwys cerddoriaeth;
  • neu gyflwyno astudiaeth ynn ymwneud â chyfraniad Saunders Lewis i lên, theatr neu wleidyddiaeth Cymru.

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr ifanc o dan 35 oed ond gellir ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn dan amgylchiadau penodol.